CENOVNIK STOMATOLOŠKE ORDINACIJE “Dr Popvić”

 

 KONZERVATIVA

 

 

 

·          Konsultativni pregled sa izveštajem..............................................................1,000.00

 

·          Zalivanje fisura ...............................................................................................500.00

 

·          Kompozitni ispun(1 površina-bela plomba)...................................................1,500.00

 

·          Kompozitni ispun(2 površina-bela plomba) ..................................................2,000.00

 

·          Kompozitni ispun(3 površina-bela plomba) ..................................................2,500.00

 

·          Kompozitna nadogradnja .............................................................................3,500.00

 

·          Kanalni kočić-metalni ...................................................................................1,000.00

 

·          Kanalni kočić-fiberglas ................................................................................1,000.00

 

·          Aplikacija leka ..............................................................................................1,000.00

 

·          Vitalna ekstirpacija pulpe zuba sa punjenjem ..............................................2,000.00

 

·          Vađenje živca-1 kanal sa punjenjem ............................................................2,000.00

 

·          Vađenje živca-2 kanala sa punjenjem ..........................................................2,000.00

 

·          Vađenje živca-3 kanala sa punjenjem ..........................................................3,000.00

 

·          Lečenje gangrene jednokorenog zuba……………………………………........3,000.00

 

·           Lečenje gangrene višekorenog zuba ……………………………………........4,000.00

 

·          Ponovno punjenje po kanalu .......................................................................1,500.00

 

·          Amalgamski ispun (1 površina-siva plomba) ................................................1,000.00

 

·          Amalgamski ispun (2 površine-siva plomba) ................................................1,200.00

 

 

 

PROTETIKA

 

 

 

·          Skidanje starih kruna po kruni ........................................................................600.00

 

·          Livena nadogradnja-direktna metoda ..........................................................3,500.00

 

·          Livena nadogradnja-indirektna metoda .......................................................3,500.00

 

·          Privremena kruna ........................................................................................1,000.00

 

·          Metalno-keramička kruna 1 .........................................................................8,000.00

 

·          Metalno-keramička kruna 2 .......................................................................10,500.00

 

·          Metalno-keramička kruna 3 .......................................................................14,000.00

 

·          Namenska (frez) kruna ................................................................................8,000.00

 

·          Dupla kruna-teleskop kruna ......................................................................20,000.00

 

·          Keramička faseta .......................................................................................30,000.00

 

·          Keramička bezmetalna kruna .....................................................................30,000.00

 

·          Keramička kruna (cirkonijum keramika) .....................................................40,000.00

 

·          Keramička kruna na implantu………………………………………….............20,000.00

 

·          Proteza za 1 zub…………………………………………………………..............5,000.00

 

·          Imedijantna proteza-privremena……………………………………….............15,000.00

 

·          Parcijalna proteza (akrilatna)……………………………………………..........15,000.00

 

·          Klasična totalna proteza…………………………………………………...........17,000.00

 

·          Totalna proteza sa metalnom mrežom…………………………………...........20,000.00

 

·          Fleksibilna totalna proteza-val-plast……………………………………..........25,000.00

 

·          Skeletirana parcijalna proteza-vizil……………………………………............30,000.00

 

·          Indirektno podlaganje proteze……………………………………………...........3,000.00

 

·          Direktno podlaganje proteze…………………………………………….............1,500.00

 

·          Reparatura proteze bez otiska…………………………………………….......   1,500.00

 

·          Reparatura proteze sa otiskom…………………………………………….........2,000.00

 

·          Atečmeni par tipa A……………………………………………………..............10,000.00

 

·          Atečmeni par tipa B……………………………………………………..............20,000.00

 

 

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

 

 

 

·          Beljenje zuba po vilici…………………………………………………...............10,500.00

 

·          Postavljanje cirkona………………………………………………………............1,000.00

 

 

 

PARADONTOLOGIJA

 

 

 

·          Uklanjanje mekih naslaga………………………………………………….............500.00

 

·          Uklanjanje čvrstih naslaga (zubni kamenac)……………………………..........1,500.00

 

·          Obrada paradontopatičnog džepa (lokalna anestazija)…………………........1,000.00

 

 

 

ORALNA HIRURGIJA

 

 

 

·          Vađenje mlečnog zuba……………………………………………………...............500.00

 

·          Vađenje paradontopatičnog zuba…………………………………………............800.00

 

·          Rutinsko vađenje zuba……………………………………………………...........1,500.00

 

·          Komplikovano vađenje zuba ili korena…………………………………............2,000.00

 

·          Hirurško vađenje zuba ili korena…………………………………………...........5,500.00

 

·          Hirurško vađenje impaktiranog umnjaka………………………………...........8,000.00

 

·          Resekcija korena zuba po korenu apik…………………………………..........11,000.00

 

·          Cistekomija (uklanjanje ciste)…………………………………………..........    15,000.00

 

·          Operacija plika i frenuluma………………………………………………............6,000.00

 

·          Nivelacija alveo.grebena po seg.vilice…………………………………….........6,000.00

 

·          Paradontalna hirurgija po zubu…………………………………………............5,000.00

 

·          Hirurško zatvaranje sinusa………………………………………………...........11,000.00

 

 

 

ORTODONCIJA

 

 

 

·          Izveštaj lekara ………………………………………………………….................2,000.00

 

·          Fiksni ort.aparat…………………………………………………………............65,000.00

 

·          Mobilni ort.aparat ………………………………………………………............ 25,000.00

 

·          Silikonska folija po vilici…………………………………………………..............3,000.00

 

 

 

DEČJA STOMATOLOGIJA

 

 

 

·          Fluorizacija zuba po vilici ……………………………………………..................1,000.00

 

·          Ispun na mlečnom zubu………………………………………………….............1,200.00

 

·          Vađenje mlačnog zuba ……………………………………………………..............700.00

 

·          Tretman nezavršenog rasta korena……………………………………….........1,200.00

 

·          Uklanjanje mekih naslaga………………………………………………….............500.00